Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Εμείς φταίμε, όχι τα φεγγάρια

Την κρίσιμη στιγμή, όλες οι δανεικές γνώσεις των σεμιναρίων μιας ζωής, δεν τολμούν να ξεπροβάλουν κι μένουμε βουβοί. Ψέμματα λέει ο λαός -«δανεικές κι αγύριστες»- για τις γνώσεις: πάντα γυρίζουν μπροστά μας οι γνώσεις την κρίσιμη κι εμείς τους βουλώνουμε το στόμα, για να χαθούν οριστικά, αχρησιμοποίητες. Μην ακούτε τους αστικούς μύθους των σαλονιών της διανόησης. Για πολλά από τα δυσάρεστα που συνέβαιναν στη ζωή μας, μπορούσαμε στις παλαιές εποχές να κατηγορούμε τα φεγγάρια. 

Αλλά όχι πλέον. Όχι γι αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: